Close
מכירת משאיות ורכבים לפירוק

לא נעלמו תוכניות המדינה לגריטת ופירוק רכבים?

מדינות מתועשות רבות עומדות מול אינפלציה של כלי רכב אשר מהווים מפגע תברואתי, משמרים על הכביש רכבים מיושנים ולא בטיחותיים ושתורמים משמעותית לזיהום האוויר. על מנת להתמודד עם התופעה הבעייתית, רוב המדינות המתוקנות בעולם המערבי מיישמות תוכניות גריטה על מנת לעודד הורדת רכבים מהכביש שהם מיושנים ולייעדם למטרות מחודשות על ידי תוכניות פירוק רכבים. המדינה מציעה לבעלי רכב פיצוי ושולחת את הרכב לפירוק באופן מידי.

במובן זה, ישראל נמצאת בפער גדול מול שכנותיה למערב. תוכניות גריטה באות והולכות בישראל ללא מדיניות קבועה ומסודרת וכיום אינה קיימת כלל לכלי רכב פרטיים. ישראל מעודדת גריטת רכבים המונעים בדיזל על מנת לצמצם את השימוש המזהם בהם, אך בתחום הרכבים הפרטיים לא קיים היום מענה, וגם כשהיה כזה, הוא אפשר אך ורק פירוק רכבים בני 20 שנה ומעלה.

מכירת משאיות ורכבים לפירוק

מסמל סטטוס לפסולת

תוכניות ליסינג נוחות וגמישות מאי פעם, שוק הרכבים רחב ההיקף והעדפות הצרכן כיום, מאפשרות לצרכנים להחליף ולשדרג רכבים בקצב חסר תקדים. כיום כבר לאחר כ-7 שנים בממוצע, מעוניינים בעלי רכבים לשדרג את הרכב הקיים. מאחר והשוק מוצף כיום ברכבים יד שנייה ובעיקר כאשר קל מאוד היום לרכוש רכב מיד ראשונה במחיר ותנאים נוחים, מכירת הרכב במחיר משתלם היא קשה עד מאוד. במידה ולא יימצא גורם מקצועי הקונה רכבים לפירוק, הרכב הישן פשוט יינטש.

המדינה כבר אינה קונה רכבים לפירוק

כיום מוצעת מטעם המשרד להגנת הסביבה תוכנית גריטה לרכבי דיזל כבדים בלבד. יעדה העיקרי של התוכנית, אמנם, הוא שונה מהמענה לבעיית הרכבים הישנים. המטרה היא להוריד מהכביש רכבים המהווים גורם זיהום אוויר משמעותי. ההערכה היא כי תוכנית זו תוריד בכשליש את זיהום האוויר. נשאלת כמובן השאלה, מה עם זיהום האוויר של הרכבים הפרטיים הישנים?

עד לאחרונה, עוד התנהלה בארץ תוכנית גריטה לרכבים פרטיים, אם כי זו הייתה מיועדת אך ורק לרכבים ישנים אשר נמצאים על הכביש לפחות 20 שנה. גם פתרון זה אינו מציע מענה מספק לתופעה הקיימת כיום בו רכב עשוי להתחלף תוך 3-5 שנים. בשנת 2010 הוחלט על עצירת התוכנית עקב היעדר תקציב וכיום אין כלל מענה לרכבים ישנים ובכל הקשור לפירוק רכבים, אין פתרון ברמה הממשלתית.

השלכות הרסניות

באין מענה, בעלי כלי רכב שיצאו מכלל שימוש פשוט מותירים את הרכב הישן עומד בצדי דרכים, בשטחים פתוחים ובמרחבים העירוניים. רכבים אלו מהווים מפגע בטיחותי, סביבתי ותברואתי חמור אשר פוגע בחי ובצומח ובמשאבי הקרקע. הפתרון המתבקש נמצא היום בידי הממשלה. למשרד התחבורה יש את היכולת להנהיג תוכנית גריטה שתציע תגמול משתלם עבור פירוק רכבים במסגרת תכנית גריטה ותוריד רכבים רבים מהכביש. עם זאת, כל עוד לא תיושם בישראל תוכנית גריטה מקיפה וכוללת, נראה שתופעת הרכבים הנטושים רק תתרחב ותתעצם.

© 2021 Gaz.org.il | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.